Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin miejsc postoju pojazdów

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Kamienna Góra. 
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku. 
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju. 
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.]. 
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej. 
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się: 
 • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, mycia, sprzątania, naprawy pojazdów; 
 • zaśmiecania terenu; 
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju; 
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
 • puszczania luzem zwierząt domowych;
 • rozstawiania namiotów;
 • pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny ];
 • korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsc postojów pojazdów poza miejscami przeznaczonymi do rozpalania ogniska. 
 2. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać Nadleśnictwu Kamienna Góra pod numerem tel. 757443065 lub na adres mailowy: kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl