Wydawca treści Wydawca treści

Leśnictwo Klatka

UTRUDNIENIA NA TERENIA LEŚNICTWA KLATKA:

W związku z prowadzeniem prac gospodarczych związanych z pozyskaniem i wywozem drewna w dniach od 01.10.2021 do 31.11.2021 mogą występować utrudnienia w ruchu pieszym w oddziałach leśnych 204, 214, 215, 196  na odcinkach szlaków turystycznych: żółtym, czerwonym i niebieskim (zgodnie z załączoną mapką).

Prace prowadzonę będą w dni robocze w godzinych od 6:00 do 16:00. 

 

W związku z prowadzeniem działań majacych na celu ograniczenie antropopresji na terenie występowania cietrzewia Nadleśnictwo Kamienna Góra informuje, że od 14 sierpnia 2017 roku  zamyka do odwołania odcinki szlaków turystycznych przechodzące przez teren Leśnictwa Klatka według wykazu jak niżej:

- odcinek szlaku niebieskiego od drogi powiatowej prowadzącej od Przełęczy Okraj do Rozdroża pod Łysociną,

- odcinek szlaku czerwonego od Przełęczy Okraj do Rozdroża pod Łysociną.

Odcinki zamknięte wraz z trasami zastępczymi zaznaczone zostały dla turystów na załączonym dokumencie.

Nadleśnictwo zainstaluje również tablice informacyjne i kierunkowe, które umożliwią wprowadzenie powyższych zmian w organizacji ruchu turystycznego.

 

 

Przepraszamy za utrudnienia.