Wydawca treści Wydawca treści

Zasięg Projektu

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". 

Mapa 1. Nadleśnictwa biorące udział w projekcie oraz

obszary Natura 2000, na których będzie on realizowany.

Mapa przedstawia stan na wrzesień 2017 r. 

Liczba obszarów Natura 2000, na których będą prowadzone działania: 91
Liczba RDLP realizujących projekt: 15
Liczba nadleśnictw realizujących projekt: 98