Wydarzenia Wydarzenia

Zatrzymanie crossowca

W dniu 24.05.2020 Straż Leśna zatrzymała motocyklistę krosowego, który był członkiem czteroosobowej grupy poruszającej się drzewostanem w terenie leśnictwa Grzędy w Górach Wałbrzyskich.

Osoby poruszające się motocyklami w tym rejonie dokonały szkody przyrodniczej w postaci wielkoobszarowego zniszczenia poszycia leśnego, doszło także do uszkodzenia drogi w oddz. 88. Obszar ten objęty jest następującymi formami ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Obszar Natury 2000 Dyrektywa siedliskowa i Obszar Natury 2000 Dyrektywa ptasia.
Zatrzymany w związku ze zbiegiem wykroczeń z art. 161, 163, 165 kodeksu wykroczeń, został ukarany maksymalną przewidzianą przepisami  grzywną.