Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Wirtualne wycieczki i prezentacje

Zagospodarowanie turystyczne

Tereny Nadleśnictwa Kamienna Góra należą do bardzo atrakcyjnych turystycznie. Na atrakcyjność tą wpływają między innymi:

- rzeźba terenu połączona z dobrze utrzymanymi kompleksami leśnymi,

- istniejące cenne fragmenty rodzimej przyrody, liczne walory przyrodniczo - kulturowe zlokalizowane na obszarze administrowanym przez nadleśnictwo,

- położenie lasów nadleśnictwa w sąsiedztwie ośrodka miejskiego - Wałbrzych, Kamienna Góra, Jelenia Góra, granica państwa,

- przebieg licznych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, konnych i narciarskich,

- dostępność komunikacyjna,

- liczne miejsca postoju dla pojazdów mechanicznych,
- dostępność płodów runa leśnego w okresie urodzaju jagód i grzybów.

Mapa turystyczna

Udział ze strony nadleśnictwa w zagospodarowaniu turystycznym, polega głównie na zakładaniu i urządzaniu miejsc postoju pojazdów przy intensywnie uczęszczanych drogach i partiach lasu oraz utrzymaniu w należytym stanie przebiegających przez kompleksy leśne szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych i dbałość o bezpieczeństwo turystów. Obecnie na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra istnieją następujące urządzenia:

1.     miejsca postoju pojazdów (parkingi leśne):

-        Przy skrzyżowaniu na Raszów (przy drodze do Kowar)

-        Przy wyciągu orczykowym w Lubawce:

-        W Harcerskiej Dolinie (Klatka)

-        W Kruczej Dolinie

-        Przy zbiorniku w Dobromyślu

2.     miejsca wypoczynku,  place zabaw:

-        Rezerwat "Kruczy Kamień"

-        Rezerwat "Głazy Krasnoludków"

-        Kolorowe Jeziorka (Urząd Gminy Marciszów)

-        Wiata w Błażejowie:

3.     punkty widokowe (najbardziej popularne):

-        w Rezerwacie "Kruczy Kamień":

-        na Wielkiej Kopie:

-        na Grzbiecie Lasockim:

4.     obiekty edukacji ekologicznej:

-        Izba edukacji leśnej w siedzibie nadleśnictwa

-        Leśna wiata edukacyjna (zielona klasa) na szkółce w Krzeszowie:

Przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają liczne szlaki turystyczne ( 12 szlaków znakowanych) między innymi:

-              szlak niebieski          - Międzynarodowy Szlak E3,

-              szlak żółty              - Szlak Wygasłych Wulkanów,

-              szlak zielony            - Szlak Zamków Piastowskich,

-              szlak czerwony        - Szlak Brzeżny,

-              szlak niebieski          - Szlak Kopaczy,

-              szlak niebieski          - Szlak Martyrologii,

-              szlak niebiesko-żółty - Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej.