Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie ochronne

Zgodnie z aktualną wersją standardu FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013), obowiązującą od 20 stycznia 2014 roku realizując zapisy  wskaźnika 6.2.10 Nadleśnictwo Kamienna Góra wyznaczyło na swoim terenie, powierzchnie ochronne. Obszar powierzchni ochronnych na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra wynosi około 1450 ha.

W RDLP we Wrocławiu powierzchnie ochronne wyznaczane są głównie na terenach leśnych w granicach korytarzy ekologicznych, które swoim zasięgiem obejmują obszary parków krajobrazowych.


Strefy ochronne i powierzchnie ochronne (Conservation zones and protection areas) to zdefiniowane tereny, które są stworzone i utrzymywane przede wszystkim dla ochrony gatunku, siedliska, ekosystemu, cech naturalnych lub innych specyficznych dla siedliska wartości ze względu na ich znaczenie dla środowiska naturalnego i kulturowego lub w celu monitoringu, oceny lub badań, niekoniecznie wykluczając możliwość prowadzenia działań gospodarczych.