Wydawca treści Wydawca treści

Leśnictwo Szarocin

UTRUDNIENIA NA TERENIA LEŚNICTWA SZAROCIN:

Informuje, iż w związku z prowadzeniem prac leśnych związanych ze pozyskaniem drewna w dniach od 10.02.21 do 28.02.21  mogą występować utrudnienie w ruchu na odcinku szlaku czerwonego prowadzącego drogą leśną  na terenie leśnictwa Szarocin (zgodnie z załączoną mapką).


Leśnictwo Szarocin

Na terenie leśnictwa obecnie nie występują zakazy wstępu i utrudnienia w poruszaniu się.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Mapy

Mapy obszarów Natura 2000