Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Zgodnie z aktualną wersją standardu FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013), obowiązującą od 20 stycznia 2014 roku realizując zapisy  wskaźnika 6.4.1 Nadleśnictwo Kamienna Góra wyznaczyło na swoim terenie, ekosystemy reprezentatywne.
Ekosystemy reprezentatywne to przykłady istniejących ekosystemów zachowywane w swym stanie naturalnym, stosownie do zakresu działań gospodarczych oraz unikalnego charakteru danych zasobów (w przypadku terenów leśnych, za ekosystem uznaje się typ siedliskowy lasu), w których zachowano wszystkie możliwe fazy rozwoju danego ekosystemu.

Ekosystemy reprezentatywne stanowią  około 529 ha powierzchni Nadleśnictwa Kamienna Góra.

Ekosystemy na terenie nadleśnictwa zostały wyznaczone na podstawie „Zasad wyznaczania powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych
na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu"